Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Mgr. Hana Německá

Péče o seniory je věcí důvěry

Člověk se rodí jako bezmocné stvoření zcela závislé na pomoci okolí. Každý z nás bral jako samozřejmost, že se o něj jeho okolí, jeho nejbližší postarali a umožnili mu postupný vývoj. Je přeci naprosto samozřejmé, že každý z nás má co vracet, každý z nás je v životě někomu za něco vděčný.

Stárnoucí člověk má přirozenou úctu ve vyspělé společnosti vyspělých lidí. Mnohé dokázal, vybudoval a často může i ve vysokém věku posloužit svojí radou, zkušeností či vlastním úhlem pohledu. Jen hlupák může snít o věčném mládí a brát staré lidi jako nepotřebné a zatěžující.

Pracovníci společnosti LUMINA si uvědomují každý den, že je naprosto nezbytné vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsou připraveni pomáhat svým klientům, zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si je zaslouží.

Posláním Domova je vytvářet našim klientům důstojné domácí zázemí, které se co nejvíce přibližuje jejich přáním a představám, pomoci překonávat obtíže přirozeně spojené s věkem našich klientů a poskytovat jim služby, které podpoří a posílí jejich dosavadní schopnosti, potřeby či zájmy.

Služba je poskytována tak, aby v co nejširší míře zachovala sociální kontakty a vazby s rodinou, přáteli a dalšími blízkými osobami.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.