Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí
V rámci celkové péče o naše klienty, především pak o klienty, kteří rehabilitují po cévní mozkové příhodě, se nám podařilo před několika měsíci navázat spolupráci s brněnskou klinikou Logo. Získali jsme tak možnost nabídnout vybraným klientům Norbertina kvalitní logopedickou péči, zaměřenou na rehabilitaci fatických, tedy řečových  funkcí, která je doporučená naším lékařem a zajištěná klinickým logopedem, v našem případě klinickou logopedkou Mgr. Simonou Poláchovou. Péče logopeda musí být vždy lékařem jednoznačně indikovaná. Paní magistra tedy každý týden dochází za některými klienty našeho domova na individuální sezení, provádí s nimi specializovaná logopedická cvičení a instruuje je k samostatné rehabilitaci řečových funkcí. Každý z těchto klientů má přesný popis cviků, které provádí samostatně vždy až do dalšího setkání s logopedkou.  Paní magistra je nesmírně milá a vstřícná, klienti k ní mají důvěru, na každé setkání s ní se těší a má tím náš velký dík J.

 Kromě klientů, kteří rehabilitují po CMP, nám paní magistra Poláchová nabídla také možnost skupinových cvičení komunikačních dovedností pro některé klienty, kterým byla diagnostikována například Alzheimerova choroba či u kterých se objevuje určitý deficit kognice, tedy poznávacích schopností (paměť, pozornost, logika apod.), související s věkem či působením nemoci, což může tyto klienty limitovat v sociálním kontaktu. Dali jsme proto ve spolupráci s naším praktickým lékařem, panem MUDr. Sovadinou, „dohromady“ skupinku osmi klientů, kteří vyjádřili svůj souhlas a zájem a jsou zařazeni do nácviku tzv. „funkcionální komunikace“, což je vlastně konverzační trénink. U této formy péče je také zapotřebí jednoznačná indikace. Skupinová sezení započnou v polovině listopadu, budou probíhat jednou týdně a klientům je nabídnuto celkem 8 lekcí tohoto tréninku. Výsledkem by mělo být zlepšení konverzačních dovedností, nabytí větší jistoty v komunikaci s okolím, odbourání komunikačních zábran a doufáme, že pro naše klienty to bude hlavně a především zábava. Proto se domníváme, že tento program bude plnit také pro některé ostýchavější účastníky významnou sociální roli. Věříme, že naši klienti budou spokojeni s tímto servisem a jsme velmi vděčni za možnost této specializované a vysoce profesionální péče.
                                                           
S přáním krásných a klidných podzimních dnů všem
Pavlína Cpinová

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.