Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Od žadatele o ubytování v Domově Norbertinum se vyžaduje vyjádření osobního lékaře o jeho zdravotním stavu. Zde naleznete odpovídající formulář Vyjádření osobního lékaře

Případné dotazy vám ochotně zodpoví paní Mgr. Helena Polenková nebo ředitelka Luminy, paní Mgr. Hana Německá (viz. kontakt).

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.