Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Milí klienti a další čtenáři těchto řádků,

mnozí z Vás se právě ocitli v situaci, kdy musí řešit svoji budoucnost či budoucnost svých blízkých. Ne každý z Vás má zkušenost s domovem pro seniory nebo s poskytováním jiných obdobných služeb. Dovolte mi Vás tedy v krátkosti seznámit s provozem Domova Norbertinum, který by se mohl stát i domovem Vaším nebo Vašich blízkých...

Pokud z jakéhokoliv důvodu uvažujete o ubytování v našem domově, zatelefonujte, napište nebo přijďte osobně (k osobní návštěvě je vhodné domluvit si schůzku předem).

Na osobní schůzce se Vám rádi budeme věnovat, provedeme Vás domovem a zodpovíme Vaše dotazy.

Rozhodnete – li se pro náš domov, je třeba vyplnit „Žádost o ubytování“ (zde ke stažení, k dispozici je i v kanceláři domova). K žádosti je třeba dále přiložit „Vyjádření lékaře“ (zde ke stažení) a kopii o přiznaném příspěvku na péči. Pokud žadatel o ubytování nemá přiznán příspěvek na péči, sociální pracovnice domova poradí či pomůže s žádostí o příspěvek či se žádostí o jeho zvýšení.

Sociální pracovnice provede sociální šetření (zjištění situace klienta, jeho zájmů, potřeb, aktuálního zdravotního stavu …..) ještě před přijetím klienta a zhodnotí, zda je naše poskytovaná služba pro žadatele vhodná.

Je-li v domově volné místo, je po dohodě určen termín nástupu do domova. V případě zaplnění domova je Vaše žádost zařazena do pořadníku čekatelů.

Při nástupu uzavíráme s žadatelem o ubytování smlouvu o poskytované službě.

Zútulnit pokoj můžete svému blízkému ještě před jeho přijetím do domova (dovezením oblíbeného křesla, obrázků, květin apod.). V den příjmu pak je pokoj nachystán k bydlení.
 

Služby, které jsou Vám k dispozici:

 • ubytování

 • zajištění zdravotní péče - denně zajišťují zdravotní sestry domova, jednou týdně (ordinace vždy ve čtvrtek) do domova dochází  praktická lékař; do domova pravidelně dochází rovněž psychiatr; k dalším odborným vyšetřením vozíme naše obyvatele ke specializovaným lékařům v Brně

 • sociální poradenství (pomoc při zajištění PNP, při uplatňování osobních práv a zájmů klientů, při vyřizování osobních záležitostí jako je korespondence s úřady atp.)

 • od 1.ledna 2015 je součástí týmu psycholožka, která je k dispozici nejen klientům domova, ale i rodinám klientů a v neposlední řadě personálu

 • běžné úkony péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně

 • pravidelný úklid

 • praní a žehlení osobního prádla, úprava lůžka

 • drobné opravy prádla

 • mytí oken, praní záclon

 • úklid společných prostor

 • celodenní stravování - snídaně, oběd, svačina, večeře, popř. druhá večeře; strava racionální i dietní, mixovaná (dle potřeby)

 • nákup léků (léky jsou hrazeny klientem nebo pojišťovnou)

 • obyvatelé domova mají možnost domluvit se na drobných nákupech s aktivizační pracovnicí, která jim pak zajistí a přiveze vyžádané zboží

 • muzikoterapie

 • Paní Pavlína Jobánková a Mgr. Zuzana Nováková zaplňují volný čas klientů nejrůznějšími aktivitami, a to jak skupinovými, tak individuálními (např. rukodělné aktivity, společenské hry, kvízy, trénink paměti, předčítání klientům).

 • pro zájemce pravidelné bohoslužby i individuální návštěvy pana faráře

 • aktivizace - přiměřenou denní aktivitu se snažíme zajišťovat s ohledem na aktuální stav a přání klientů

 • pohybová aktivizace klientů individuální i skupinová v tělocvičně domova (přispívá
  ke zlepšení či udržení tělesné, a tím i duševní)

 • zprostředkování společenských akcí, kulturních vystoupení, oslav narozenin

 • pravidelné návštěvy dobrovolníků, kteří se klientům věnují v jejich volném čase – povídání, hraní her, doprovod na kulturní a společenské akce

 

Z našeho pravidelného programu:

 • trénink paměti, kvízy, hádanky, soutěže

 • reminiscenční terapie

 • společenské hry

 • výtvarná práce, keramika a další tvorba (mj. podpora jemné motoriky)

 • společné vaření a pečení

 • promítání filmů

 • předčítání

 • muzikoterapie

 • otevírání a zavírání lavičkové sezóny

 • oslavy běžných svátků (Velikonoce, Vánoce...)

 • letní grilování a posezení s rodinou

 • návštěva dětí ze základních a mateřských škol

 • besedy se zajímavými osobnostmi

 • výlety dle zájmu klientů

 • levandulový bál

 • oslavy narozenin klientů a jiných rodinných událostí

 

Služby, které nejsou zahrnuty v měsíční platbě:

 • pedikúra (pravidelně cca 1x za 6 týdnů)

 • kadeřnice (pravidelně cca 1x za 6 týdnů)
   

O klienty domova seniorů se stará po 24 hodin denně personál, který podle zákona o sociálních službách splňuje předepsané vzdělání. Uvědomujeme si ovšem, že vzdělání je pouze jedna strana mince. Podstatný je pro nás vztah k této práci, ke klientům. Empatický a rozmanitý tým je pro nás prioritou.

Domov má vlastní zahrádku pro trávení volného času, kde pěstujeme mj. levanduli, která nejen krásně provoní náš dům, ale má i mnoho pozitivních účinků na zdraví. Její vůně pomáhá při zvládání stresu, navodí příjemný spánek i harmonickou atmosféru domova. Vůní levandule můžeme provonět svůj šatník i své dny. Těšíme se, že zdatnější obyvatelé nám pomohou při pěstování rajčat, levandule či jiných bylinek, které můžeme upotřebit třeba při společném vaření.

Přímo před domem se nachází kostel a přilehlý park s lavičkami, příjemné místo pro rozjímání i posezení s návštěvou. Posezení si můžete zpříjemnit návštěvou nedaleké cukrárny.

 

Poslání našeho domova pro nás není pouhou frází a věříme, že se o tom přesvědčíte i Vy.

S úctou

Helena Polenková, manažerka domova
polenkova@lumina.cz

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.