Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Mikuláš 2013
(kliknutím lze zvětšit)
V tradičním duchu probíhal celý 5. prosinec. Již od rána byli někteří klienti i personál netrpěliví. Patrně věděli proč….. Naštěstí nepřišli jen čerti, ale i Mikuláš, který s sebou přinesl knihu dobrých skutků a přivedl i anděla, který se na každého usmál a nezapomněl ani na malý dáreček s dobrotami a pozdravem z nebes. Klienti měli nachystané říkanky i básničky, paní Jiřina M. zarecitovala ve francouzštině. Čerti nabádali, koho mohli, k nepravostem a špatným skutkům, usmívali se a žadonili, ale nepochodili……zase odešli s prázdnou a s pláčem.
Uvidíme, jak to dopadne příští rok ....

Pro ilustraci přinášíme ve fotoalbu několik fotografií.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.