Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Domov Norbertinum začal vydávat časopis. První vydání "Levandule" je z října 2014. Další čísla budou následovat.
Zde najdete první vydání "Levandule č.1/20141011".

Příjemné počtení.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.