Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Vážení rodinní příslušníci,

níže posíláme instrukce k novým pravidlům návštěv. Instrukce z ministerstva jsou velmi nejednoznačné a víceméně zodpovědnost přenáší na nás, jako poskytovatele. Některé domovy zareagovaly tak, že zůstávají nadále uzavřeny návštěvám. Některé se rozhodly, že nebudou testovat návštěvy a návštěvy budou pouštět pouze s již provedenými testy. Je to pochopitelné, několik měsíců tvrdě dodržujeme pravidla, abychom ochránili vaše blízké a nyní ze dne na den by se do domova nahrnuly davy lidí, ohrožující naše klienty na zdraví. Doposud se nám podařilo náš Domov od nákazy uchránit, proto musíme stanovit jasná pravidla.

Zákaz návštěv v sociálních službách dle vládního nařízení nadále trvá. Jsou však možné výjimky.

A to:

 • Pokud se návštěvník prokáže negativním PCR testem ne starším 48 hodin

 • Pokud návštěvník přijde s potvrzením, že v uplynulých třech měsících prodělal onemocnění Covid 19

 • Všechny návštěvy musí být nahlášené a zarezervované na určitý den a čas, abychom dosáhli regulaci množství osob na jednom místě. Rezervace bude probíhat na tel. čísle: 737 391 905.  Na žádném jiném telefonním čísle se není možné objednat!

 • Za klientem může přijít pouze jedna návštěva za týden, ve dvou osobách, nepovoluje se návštěva dětí do 15 let

 • Na každý den je vyhrazena kapacita tří návštěv denně (13:00, 14:00, 15:00), které otestujeme my v zařízení. Znamená to tedy, že pokud budete chtít využít naši sestru k otestování, není jisté, že ve vámi určený termín bude ještě volná kapacita. Bohužel nemůžeme garantovat větší četnost testování. Pokud jste splnili podmínku bodu 1-2, na návštěvu přijít můžete, ale je nutné se objednat na daný termín a čas, který Vám určí zdravotní sestry.

 • Každý návštěvník si při příchodu do budovy ponechá roušku, vydesinfikuje ruce a před zdravotní sestrou si vybalí čistý a nerozbalený vlastní respirátor FFP2.

 • Před testováním podepíšete čestné prohlášení o tom, že Vás budeme testovat a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Veškeré formuláře budou uschovány v kanceláři vrchní sestry.

 • Je zakázán volný pohyb po budově bez vědomí sloužící zdravotní sestry. Návštěvy budou probíhat v klubovně. Pokud to zdravotní stav klienta nedovolí, je možné ho navštívit na pokoji.

 • Po celou dobu návštěvy je nutné si respirátor ponechat!

 • Celkový čas návštěvy je stanoven celkem i s testováním na max. 60 minut.

 • Na čtvrtek 17. prosince se nebude možné objednat. Budeme pro klienty pořádat Vánoční večírek. Pokud chcete svým blízkým udělat radost, můžete jim přinést nějaké občerstvení.

Jsme si vědomi, že pravidla jsou velmi striktní, ale jde o zdraví našich klientů a všech pečujících v domově. Proto děkujeme za pochopení.

Také Vás prosíme o maximální ohleduplnost při objednávání návštěv. Objednávejte se prosím v odpoledních hodinách. V jiném čase to náš provoz neumožňuje. Pokud by se čas Vaší návštěvy posunul, je to z toho důvodu, že po každé návštěvě musíme místnost desinfikovat.

Dále bych ráda odpověděla na jeden z Vašich nejčastějších dotazů a to ten – zda budou moc klienti na Vánoce ke svým rodinám. Klienti po dobu nouzového stavu nesmí opouštět naše zařízení. Diskutuje se o tom, zda klienti budou moci strávit Vánoční čas u svých blízkých. Pokud to schválí a bude to možné, po návratu do našeho Domova se budou muset klienti otestovat. Tyto všechny informace dostáváme za pochodu. Jakmile budeme mít bližší zprávy, určitě vám napíšeme e-mail.

 

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.