Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Personal iO klienty Domovů Lumina se stará po 24 hodin denně kvalifikovaný personál, který podle zákonao sociálních službách  splňuje předepsané vzdělání. Uvědomujeme si ovšem, že vzdělání je pouze jedna strana mince. Podstatný je pro nás vztah k této práci, ke klientům. Empatický a rozmanitý tým je pro nás prioritou.

Péči o fyzickou stránku klientů zajišťuje tým neustále doškolovaných pečovatelů.

Aktivizační pracovnice se starají o volnočasové i pohybové aktivity pro klienty Domovů Lumina. Volnočasové aktivity zajišťují Mgr.. Pavlína Jobánková a Mgr. Zuzana Nováková, pod jejichž rukama rozkvétají nejen klienti, ale i domov.

Pohybovou aktivizaci našeho Domova, individuální i skupinovou, zajišťují rehabilitační pracovnice Nikola Palková a Petra Kotoučková, které se obyvatelům Domova věnují vždy trpělivě a s úsměvem.

Od 1.1.2015 je posilou našeho týmu psycholožka, Mgr. Pavlína Cpinová, která je nejen odbornicí ve svém oboru, ale rovněž nesmírně milým a empatickým člověkem. Je v Domově proto, aby se nám všem, především klientům a jejich rodinám, žilo zase o něco lépe.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.