Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí

Řeholní dům v Brně – Židenicích


Řeholní dům v ŽidenicíchV roce 1935 byl ve starobylé premonstrátské farnosti zábrdovické  v Židenicích postaven nový kostel sv. Cyrila a Metoděje. A to díky obětavosti židenických a julianovských obyvatel. K novému kostelu církev hledala řeholní kněze, avšak někteří se zalekli dluhů, které kostel měl a nebo jiní měli neúnosné požadavky. A proto oslovili novoříšského opata Pavla Součka, který nabídku přijal. S brněnským biskupem dr. Josefem Kupkou se domluvili, že do Židenic pošle tři kněze a časem do Zábrdovic další tři. Bylo také domluveno, že bude v Židenicích postaven řeholní dům.

Záměr byl v roce 1940 Římem schválen, dům postaven a  nazván Norbertinum. Nad vchodem byla umístěna kamenná socha sv. Norberta. Bydleli v něm premonstrátští kněží, kteří zde vykonávali duchovní správu a dále novoříšští klerici, kteří studovali teologii v Brně. V bojích na konci války byl dům velmi poškozen, a proto byl v následujících létech opravován.

V roce 1954 byli zde žijící řeholníci zatčeni a souzeni. Dům byl zabrán státem a socha sv. Norberta odstraněna. Působila zde VB.

Dům byl po roce 1989 vrácen  řádu a dále pronajat do užívání  Policii ČR. Na žádost Policie vybudoval novoříšský klášter ještě  4. a 5. patro. Avšak v roce 2011 dala Policie na příkaz ministerstva výpověď a dům opustila.

Od té doby klášter inzeroval dům k pronájmu, až projevilo zájem  občanské sdružení Lumina.

Vedení občanského sdružení LUMINA se dohodlo s panem opatem řádu Premonstrátů na dlouhodobém nájmu budovy a provozování Domova seniorů. Tato činnost je v souladu s posláním řádu a v duchu snahy pomoci starým lidem k důstojnému prožití stáří. Pan opat vyšel Lumině velice vstříc i ochotou stavebně upravit dům pro potřeby života seniorů.

Dům bude připraven pro poskytování služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují dopomoc druhého člověka, a nebo se ve svém momentálním životě cítí osamoceni. Senioři mohou v Domově NORBERTINUM žít v jedno a dvoulůžkových pokojích. K dispozici bude klientům společenská místnost pro posezení s přáteli či rodinou. Velká jídelna s hudebním koutem bude využívána i jako místnost pro kulturní vystoupení, oslavy narozenin klientů a jiné společenské akce. Jsou  připraveny i příjemné prostory pro rehabilitaci klientů, která je nezbytnou součástí péče o zdravotní stav a pohybovou aktivitu seniorů. Pro relaxaci bude sloužit zahrádka za domem nebo přilehlý park. Celý dům vyzařuje příjemnou a klidnou atmosféru.

O klienty domova seniorů se stará po 24 hodin denně personál, který podle zákona o sociálních službách splňuje předepsané vzdělání. Službu klientům zajišťují zdravotní sestry a pečovatelky. Lékařská péče je poskytována externím lékařem, který Domov navštěvuje ve stanoveném čase.

Bezprostřední blízkost židenického kostela s přilehlým parkem dotváří příjemné prostředí klidné městské části. Obrovskou výhodou pro rodiny klientů je poloha Domova NORBERTINUM ve městě Brně, dostupná v krátkém čase městskou hromadnou dopravou.  

Věříme, že dobrý duch domu ještě z dob působení řádu Premonstrátů se opět ponese nad obyvateli NORBERTINA.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.