Domov pro seniory v Brně - zajištěné stáří, optimální péče, důstojné prostředí
Říjnové fotografie dávají nahlédnout na každodenní život v domově, ale i významné události, kterými bezesporu jsou oslava narozenin paní Ludmily P., pana Františka O. a pana Františka S., a rovněž volby do Poslanecké sněmovny.

Lumina logo

 

Spolek LUMINA je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.